Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor elkaar

D66 zet zich in voor

• Laagdrempelige, passende zorg waarbij de eigen regie wordt behouden

• Het aanstellen van Stichting Welzijn als eerste aanspreekpunt voor bewoners met een zorgvraag

• Het betrekken van verschillende partijen bij het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn

• Passende zorg en ondersteuning verlenen aan Capellenaren met diverse achtergronden en geaardheden (LHBTI)

• Het terugdringen van armoede door faciliteiten aan te bieden als: vroeg- en voorschoolse educatie, budgetcursussen en het geven van preventieve financiële opvoeding op scholen

• Een Capelle waarin vrijwilligers(organisaties) vanaf het begin betrokken worden bij het maken of veranderen van beleid

• Mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te ontwikkelen en voldoende ondersteuning door professionals

• Betere ondersteuning van mantelzorgers door de mantelzorgpas uit te breiden, meer trainingen en informatie te geven en bedrijven van betere informatie omtrent mantelzorg te voorzien

Gezondheid is ons grootste goed