Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd

D66 zet zich in voor

• Meer toezicht op het behoud van groen

• Structurele inspraak van bewoners over de indeling van de buitenruimte

• Een schone leefomgeving

• Een toegankelijk Capelle voor mindervaliden

• Het steen-voor-steen principe: de herontwikkeling en het omvormen van kantoorgebouwen naar woningen

• Voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten

Capelle moet een stad zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is