Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veilig en Zeker

D66 zet zich in voor

• Het aanpakken van een aantal veel voorkomende misdrijven zoals woninginbraken, vernielingen en overvallen

• Betere zichtbaarheid van wijkagenten

• Goede communicatie tussen de burger en de overheid

• Experimenten met meer mobiele camera's om de veiligheid te vergroten

• Een Capelle waarin dierenwelzijn, dierenopvang en de dierenambulance voldoende aanwezig zijn om zo ook de veiligheid van dieren te kunnen waarborgen

• Het verder bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners bij rampen

Zonder veiligheid is er geen democratie, vrijheid en recht