Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbaar bestuur en Democratie

D66 zet zich in voor

• Een transparant en integer bestuur dat iedereen in gelijke situaties gelijk behandelt

• Correcte en begrijpelijke informatievoorziening vanuit de gemeente

• Het verlagen van de regeldruk voor ondernemers en inwoners door overbodige regels te schrappen en andere regels te versimpelen

• Een kleine, slagvaardige gemeentelijke organisatie. Taken die goed en goedkoper door de markt kunnen worden uitgevoerd, worden uitbesteed

• Het faciliteren van burgerinitiatieven en het stimuleren van burgerinitiatieven

• Samenwerking over grenzen heen (zoals de Veiligheidsregio en de GGD), mits afspraken democratisch gelegitimeerd en controleerbaar zijn

• Geen extra bezuinigingen omdat er over vele jaren gebouwen of voorzieningen moeten worden vervangen

• Het behouden van LHBTI-beleid als een expliciet onderdeel van de portefeuille van een wethouder, om zo de gelijkwaardige positie van deze groepen te ondersteunen

Gelijke kansen voor iedereen