Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Op weg naar duurzaamheid

D66 zet zich in voor

• Het investeren van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen in Eneco in een duurzaamheidsfonds

• Geen extra windturbines meer in Capelle

• Minder afvalproductie en meer afvalscheiding

• Duurzaam energie opwekken door middel van zonnepanelen en zonnecellectoren

• Meer groen om in de toekomst wateroverlast tegen te gaan

• Het stimuleren van bedrijven, scholen en organisaties op het gebied van duurzaamheid om samen te werken aan projecten en het bedenken van innovaties

Een schonere stad met nieuwe kansen voor nieuwe ondernemingen