Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kansen van jongs af aan

D66 zet zich in voor

• Voldoende aanbod zijn van vroeg- en voorschoolse educatie

• Toegankelijke, openbare basisscholen in elke wijk met onderwijs op maat

• Betere samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bedrijven, maatschappelijke instellingen en voor- en vervolgopleidingen

• Veilige scholen met een positief klimaat waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen

• Intensieve samenwerking tussen leerplicht, jeugdzorg en ouders om zo het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen

• Het vanaf de basisschool inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

D66 wil een samenleving waarin iedereen meedoet, van jong tot oud