Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg voor kinderen

De zorg voor kinderen in het onderwijs verandert door de komst
van passend onderwijs. Bij voorkeur krijgen de kinderen die hier
gebruik van maken ook onderwijs dicht bij huis. Gemeentelijk
beleid en de ondersteuningsplannen van de onderwijsorganisaties
worden op elkaar afgestemd en de gemeente helpt
knelpunten in kaart te brengen en op te lossen. Doel is zoveel
mogelijk Capelse kinderen passend onderwijs te bieden zonder
dat de kwaliteit van onderwijs daaronder te lijden heeft. Het
Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdzorg, na de decentralisatie,
zijn hier onderdeel van.

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het
kind centraal. De overheveling van taken naar de gemeenten
moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren ook echt beter
wordt, vooral in de preventie en beginfase van problemen. Er
moet per betrokken gezin één plan met één duidelijke
regisseur komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018