Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfonderhoud door burgers én verenigingen

Zelfonderhoud door burgers bestaat al in Capelle. D66 wil bekijken
of ook bijvoorbeeld stichtingen en (buurt)verenigingen het
(eenvoudige) onderhoud van gemeentelijk groen rond de eigen
bezittingen tegen een vergoeding zelf kunnen uitvoeren.
Wanneer inwoners zelf een bijdrage willen leveren om het
straatbeeld te verbeteren en met goede en voor de omgeving
aanvaardbare suggesties komen worden ze daarin gestimuleerd.
Ook tijdelijke, niet-commerciële vormen van stadslandbouw
verdienen een kans, dit om verloedering tegen te gaan en
de saamhorigheid te bevorderen. D66 wil dat ook milieueducatie
hierbij wordt betrokken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018