Steun ons en help Nederland vooruit

Woon-werklocaties

De economie verandert in hoog tempo. Webwinkels leiden tot
een ander koopgedrag en de komst van vele zzp’ers maakt dat
er behoefte is aan woon-werklocaties en ontmoetingsplekken
voor ondernemers. D66 wil dat de gemeente Capelle hier in
bemiddelt en faciliteert, bijvoorbeeld door het tijdelijk benutten
van panden en wijziging van bestemming als dat nodig
is. D66 wil het afremmen van het gebruik van woonhuizen als
woon-werklocatie voor startende ondernemers stoppen. Het
tijdelijke gebruik van zolders en garages als kantoor is vaak een
noodzakelijk onderdeel van de startperiode.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018