Steun ons en help Nederland vooruit

Wegen

Wegen moeten veilig en goed begaanbaar zijn. Zeker nu minder
geld beschikbaar is, en het onderhoud dus minder is geworden,
dienen signalen vanuit bewoners over gevaarlijke situaties snel
aangepakt te worden.
D66 wil meer aandacht voor het goed begaanbaar zijn van de
(op- en afritjes van de) trottoirs voor rollators, scootmobielen en
dergelijke.
Bij het vervangen van straatverlichting wil D66 dat de gemeente
overgaat op ledverlichting en/of verlichting die zichzelf inschakelt
als er iemand in de buurt is.
Wanneer verkeerslichten aan vervanging toe zijn wordt bekeken
of ook andere verkeersregulerende oplossingen, zoals rotondes,
voor goede doorstroming kunnen zorgen. Verkeerslichten
zijn erg dure oplossingen voor een slechte doorstroming.
Wanneer verkeerslichten de beste optie blijken te zijn wordt in
ieder geval gekozen voor ledlichten die ook bij laaghangende
zon goed zichtbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2014