Steun ons en help Nederland vooruit

(Web)winkels

Webwinkels zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Ondernemers met een fysieke locatie kunnen meer concurrentie
ondervinden, doordat een steeds groter deel van de bestedingen
wordt gedaan bij webwinkels. Onderzocht moet worden
welke gevolgen dit heeft voor de verschillende winkelcentra en
welke faciliteiten wellicht nodig zijn voor deze webwinkels zoals
afhaal- en distributiecentra.

Leegstand in winkelcentra leidt tot verpaupering. D66 wil
ook dat andere instellingen (zorg, welzijn, cultuur) en andere
branches (bijvoorbeeld tandarts) een plek kunnen krijgen in de
bestaande winkelcentra. D66 wil daarom dat de bestemmingsplannen
voor winkelcentra flexibel worden.

Identiteit van de winkelcentra kan door diversiteit van het aanbod
worden gestimuleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het
buurtwinkelcentrum Bermweg dat zich onderscheidt door een
specialistisch, hoogstaand aanbod. De culturele diversiteit in
Capelle is verrassend weinig terug te vinden in het winkelaanbod
in Capelle. Hier liggen volgens D66 kansen. Het bieden van
mogelijkheden voor kleinschalige “maak-bedrijfjes” en ambachtelijke
vakmensen is een andere kans. Natuurlijk is hiervoor een
gezamenlijke inzet van ondernemers, verhuurder en gemeente
nodig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018