Steun ons en help Nederland vooruit

Voorschoolse ontwikkeling

Ook voorafgaand aan de basisschool kan al duidelijk zijn dat
een kind op achterstand staat. Voor de voor- en vroegschoolse
educatie (vve) wordt een kwaliteitsstandaard ingevoerd en
gehandhaafd, door concrete inhoudelijke resultaten vast te
leggen kan gestuurd worden op effectiviteit, zodat de leerlingen
ook daadwerkelijke leerwinst behalen. Gemeente, zorgpartners
en basisscholen trekken hierin gezamenlijk op. Een structurele
achterstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen zodat
latere schooluitval, onderbenutting van capaciteiten en beroep
op voorzieningen kan worden voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018