Steun ons en help Nederland vooruit

Versterken groene en blauwe uitstraling Capelle

D66 vindt dat met de volgende kleine maatregelen de groene
en blauwe uitstraling van Capelle verder versterkt kan worden:
• Versterken van de verscheidenheid aan planten en bomen
in Capelle, waaronder fruit- en notenbomen op geschikte
locaties.
• Inpassen van groene parkeerplaatsen.
• Bij verkoop van gemeentegrond de kwaliteit van de openbare
ruimte nadrukkelijk in acht nemen.
• Verplichting om groene erfafscheidingen toe te passen bij
verkoop gemeentegrond actief handhaven.
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
• Meer wandelpaden, bankjes en aanlegplekken langs de
IJssel.
• Beter naleven van de wet- en regelgeving (ook door Hoogheemraadschap)
om schade aan flora en fauna te voorkomen.
• Versterken recreatieve mogelijkheden groen en blauw
D66 wil het groen en blauw in Capelle beter gebruiken door:
• Aanleg van meer “groene” natuurspeelplaatsen.
• Planten van klimbomen voor kinderen.
• Invoeren van “lokale ommetjes”, waarbij aantrekkelijke wandelroutes
worden gecreëerd door het beter op elkaar laten
aansluiten van (kleine) groene gebieden.
• Plaatsen watertappunten, zoals langs de IJsseldijk en in
het Schollebos.
• Plaatsen van afstandsmarkeringen voor hardlopers in het
Schollebos.
• Plaatsen van fitnesstoestellen in de buitenruimte.
• Hitland toegankelijker maken met meer recreatieve mogelijkheden.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2014