Steun ons en help Nederland vooruit

Versnelde invoering schoolbibliotheken

D66 wil dat de bibliotheek schoolbibliotheken versneld op alle
scholen invoert. De focus van de bibliotheek moet liggen op
bestrijden van laaggeletterdheid en stimuleren van jongeren om
te lezen. Het kunnen lenen van boeken moet voor elke Capellenaar
bereikbaar blijven, al hoeft de gemeente als het aan D66
ligt niet alle bibliotheken in een eigen gebouw te laten zitten.
D66 streeft juist, omdat het gezelliger is en ook tot meer interactie
leidt, naar het samenvoegen van bibliotheken met andere
nuttige functies, zoals kunstuitleen, ouderensoos en scholen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018