Steun ons en help Nederland vooruit

Rol van het bedrijfsleven en ondernemers

Ook het Capelse bedrijfsleven kan en moet bijdragen aan de
ontwikkeling van inwoners. Naast en als onderdeel van de
genoemde samenwerking met scholen kan het bedrijfsleven
leer-werktrajecten en stage- en afstudeerplaatsen bieden en
doorgroei van de eigen werknemers stimuleren. De gemeente
gaat een brugfunctie vervullen tussen scholen, de ondernemers/
werkgevers en ook de Kamer van Koophandel. ZZP’ers
(zelstandigen zonder personeel) en kleine (internet) ondernemers
spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de economie.
Hierbij horende ondernemersvaardigheden worden in opleidingen
nog onderbelicht. D66 ziet hier kansen voor Capelse
aanbieders van opleidingen en ondernemersprojecten, wellicht
in samenwerking met de Kamer van Koophandel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018