Steun ons en help Nederland vooruit

Professionele coördinatie in zorg- en welzijn

D66 vindt professionele coördinatie in zorg- en welzijnstaken
noodzakelijk. Discussie over de grenzen van taken en bevoegdheden
van de overheid, vrijwilligers en organisaties is hoog
nodig. Vrijwilligers zijn steeds vaker onbetaalde professionals
en nemen steeds meer taken op zich die vroeger tot het domein
van de betaalde krachten behoorden. Risico’s en verantwoordelijkheden
nemen hiermee toe. Duidelijk moet worden waar de
grenzen liggen.

Ten behoeve van de vrijwilligers wil D66 verder dat:
• de gemeente actief inzet op samenwerking tussen (vrijwilligers)
organisaties in de zorg en het welzijnsveld.
• de vrijwilligersvacaturebank actueel is en blijft. Actief werven
van nieuwe vrijwilligers is een aandachtspunt, speciaal
onder jongeren en allochtonen, omdat deze groepen minder
dan gemiddeld betrokken zijn bij vrijwilligerswerk.
• vrijwilligers goed worden ondersteund. Op de gemeentepagina
wordt ruimte gemaakt voor informatie over/van vrijwilligersorganisaties.
D66 wil dat de vrijwilligersvergoeding
en -verzekering blijven bestaan en dat instellingen worden
gestimuleerd om een actief vrijwilligersbeleid te voeren.
• wanneer vrijwilligers initiatieven nemen die bijdragen aan
het verbeteren van Capelle zij via een eenvoudige, snelle
methode subsidie aan kunnen vragen, zonder onnodige regels
en bureaucratie. De gemeente zal dit soort verzoeken
binnen vier weken afhandelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018