Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie door burgers

D66 wil een actieve participatie van burgers in het Capelse
bestuur en de eigen buurt. Bij de inwoners is immers een enorm
potentieel aan kennis en capaciteit aanwezig. Burgerparticipatie,
zoals bijvoorbeeld besturen van WOP’s en de Capelse
Jeugdraad, moet in principe democratisch worden georganiseerd.
Bij het ontwikkelen van nieuw beleid, belangrijke beleidswijzigingen
en belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen worden
burgers en organisaties betrokken. Naast WOP en diverse
cliëntenraden zijn afgelopen periode ook burgerpanel, burgerjury,
Expert Team Capelle en digitale ideeënbus geïntroduceerd.
D66 wil deze nieuwe burgerparticipatievormen evalueren op
de bijdrage aan burgerparticipatie en kwaliteit van besluiten.
Daarnaast vindt D66 dat deze vormen van burgerparticipatie
instrumenten zijn voor college én raad. Communicatie over de
uitkomsten van deze vormen van burgerparticipatie, evenals
beleidswijzigingen die daar uit voortvloeien, gaan altijd via de
gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 16 maart 2014