Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeren

Een goede oplossing vinden voor de hoge parkeerdruk is niet
overal even eenvoudig. D66 wil in buurten als de Dalen, Schrijversbuurt
en Capelle-West in overleg met de bewoners zoeken
naar slimme oplossingen. Afhankelijk van de problematiek en
de locatie kan men denken aan het zoeken naar alternatieve
locaties, herindelen van de bestaande parkeercapaciteit, en
aan blauwe zones. Aan de randen van woongebieden zijn vaak
mogelijkheden om extra (groene) parkeerplaatsen te creƫren.
Van burgers mag verwacht worden dat zij ook zelf hun verantwoordelijkheid
nemen om overlast te voorkomen. Waar sprake
is van overlast, zeker waar gevaarlijke situaties ontstaan voor
bijvoorbeeld hulpdiensten, is handhaving een effectief middel
om dit tegen te gaan.

D66 wil geen betaald parkeren in de openbare ruimte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018