Steun ons en help Nederland vooruit

Ouder in Capelle

Ouderen vormen een steeds groter deel van onze samenleving.
Actief blijven is hierbij de sleutel. D66 ziet dan ook graag dat
ouderen blijven participeren, blijven bewegen en ook sociaal
midden in de samenleving blijven staan. D66 constateert een
onderscheid tussen de actieve 50-plusser en de ”hulpbehoevende”
oudere. Voor deze laatste groep is goede zorg essentieel.

“Ouderenbeleid” dient op verschillen in te spelen.
D66 zal zich op de volgende punten hardmaken voor de ouderen:

• Zo vroeg mogelijk stimuleren om digitaal mee te doen: niet
alleen leuk, maar soms ook noodzakelijk (digitaal betalen)
Het is tevens een goede mogelijkheid om sociale contacten
te onderhouden.
• Uitbreiding van het aantal seniorenwoningen en levensloopbestendige
woningen zodat ouderen langer in de wijk
kunnen blijven wonen.
• Projecten die zijn gericht op arbeidsparticipatie van 50+.
• Een goed toegankelijke openbare (recreatieve) ruimte,
inclusief wandel- en fietsroutes geschikt voor gebruik met
een elektrische fiets, rollator en scootmobiel.
• Het stimuleren en onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk.
• Contacten tussen de gemeente en organisaties als de
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en Belangengroep
Gehandicapten Capelle intensiveren.
• Activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de fitheid
van ouderen organiseren.
• Maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018