Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijsvisie en Capelse Educatieve Agenda

D66 wil dat de gemeente Capelle samen met de scholen,
kinderopvangorganisaties, bedrijven, vrijwilligers, ouders en andere
instellingen een onderwijsvisie met bijbehorende Capelse
Educatieve Agenda opstelt. Door deze gezamenlijke aanpak
worden knelpunten adequaat opgepakt en worden leerlingen
van alle leeftijden en niveaus zo goed mogelijke kansen geboden.
In de Capelse Educatieve Agenda worden gezamenlijk
nadere uitvoeringsafspraken gemaakt. De wethouder onderwijs
geeft een actieve invulling aan zijn (regie)rol om bovenstaande
te bereiken. Hieronder volgen de ambities die in de visie tot
uitdrukking zullen komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018