Steun ons en help Nederland vooruit

Ondersteuning

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Toch is soms een
duwtje in de rug nodig. Ondersteuning moet daarom altijd gericht
zijn op het zo zelfstandig mogelijk leven en meedoen in de
maatschappij. D66 ondersteunt Capellenaren door:
• De wijkwinkels in stand te houden als laagdrempelige schakel
tussen de Capellenaren en de professionele zorgaanbieders.
De (toekomstige) opzet van de wijkwinkels moet
nauw aansluiten bij de wensen van de vrijwilligers.
• Buurtkracht nauwgezet te monitoren en bij te sturen indien
nodig.
• Buurtmoeders in te zetten bij het opsporen van sociale
problemen.
• Kinderen van gezinnen met een laag inkomen met behulp
van de jeugdfondsen mee te laten doen in de samenleving.
• Armoedebeleid vooral te richten op het zo snel mogelijk
weer op weg helpen van mensen.
• Altijd een budgetcursus aan te bieden en in sommige
gevallen deelname verplicht te stellen bij aanvraag van
inkomensondersteuning, zoals bijstand of kwijtschelding
gemeentelijke heffingen.
• Ruime aandacht voor budgetvoorlichting op scholen.
• Het starten met schuldhulpverlening binnen een maand na
aanmelding mogelijk te maken.
• Als gemeente bij schuldhulpverlening de regierol te vervullen
en intensief samen te werken met de partners (vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijk werk).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018