Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwbouw, herstructurering en beheer van schoolgebouwen

De nieuwbouw van het Comenius College is gelukkig van start
gegaan en lijkt ondanks enige hobbels bij de start nu voorspoedig
te lopen. De nieuwbouw van het IJsselcollege moet komende
periode voortvarend ter hand worden genomen. Voor het
primair onderwijs moeten regels komen voor de vervanging van
schoolgebouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018