Steun ons en help Nederland vooruit

Naar maximale talentontwikkeling

D66 wil dat kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen,
waarbij de voorwaarde natuurlijk wel is dat de basisvaardigheden
op niveau zijn. Motiveren van leerlingen, door
goede leraren en door steun vanuit huis, helpt schooluitval te
voorkomen en vergroot de kans dat leerlingen ook daadwerkelijk
excelleren op hun niveau. Leerwinst is het criterium waarop
scholen worden beoordeeld. Convenanten tussen school en
ouders vergroten de kans dat kinderen veilig kunnen opgroeien.
Time out voorzieningen, waarbij jongeren tijdelijk in een andere
schoolomgeving worden geplaatst, zijn nodig om leerlingen
weer op het goede spoor te krijgen. Aandacht voor de kwaliteit
van leraren en schoolbesturen, klassengrootten, zomerscholen,
ongeoorloofd schoolverzuim, betrokkenheid ouders en zwakke
afdelingen van scholen staan hier nadrukkelijk op de agenda.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018