Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een schonere buitenruimte

D66 wil ook een schonere buitenruimte, door de volgende
maatregelen:
• Ondergrondse containers, ook voor het verzamelen van
plastic afval. Dit zorgt voor minder zwerfafval en stimuleert
het gescheiden inzamelen.
• Een algehele opruimplicht voor de hondenbezitter. Verbod
voor honden op speelplaatsen blijft in stand.
• Voor het herstellen van eventuele gevaarlijke situaties in de
openbare ruimte en vandalismeschade is het “snelherstelteam”
een waardevol instrument. Het team heeft zijn nut
inmiddels al bewezen.
• Locatiegerichte aanpak van zwerfvuil, bijvoorbeeld rondom
winkelcentra en de looproutes naar scholen. Dit wordt gefinancierd
vanuit de raamovereenkomst verpakkingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018