Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorgers

Mantelzorgers nemen een aparte plaats in binnen het vrijwilligerswerk.
Door hen kunnen hulpbehoevende mensen langer
zelfstandig blijven wonen. D66 wil dat de mantelzorgers worden
ondersteund bij hun werkzaamheden om overbelasting te voorkomen,
bijvoorbeeld door stimuleren van de mogelijkheden voor
respijtzorg en goed aansluitende thuiszorg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018