Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen door Leren

“Levenslang leren is een leven lang
kansen creëren. Voor de eigen ontwikkeling
en ook voor deelname aan de
maatschappij, bijvoorbeeld in betaald
werk of vrijwilligerswerk. Dat kan door
een brede ontwikkeling via school,
sport en cultuur. De Capelse educatieve
agenda kan dat versterken. Op
latere leeftijd is leren ook belangrijk om
mee te kunnen doen in de snel veranderende
maatschappij. Bijvoorbeeld
door digitaal meedoen. Leren is investeren.”
– Annelous van der Klauw

Laatst gewijzigd op 22 november 2018