Steun ons en help Nederland vooruit

Jong in Capelle

Veruit de meeste jongeren weten hoe zij zich moeten gedragen
en doen dit ook. Toch worden vaak juist zij vergeten en is er
alleen oog voor de wensen van de lastige of probleemjeugd.
D66 zet zich in voor alle jongeren in Capelle. Voor jongeren die
geen stageplek kunnen vinden, voor jongeren die gezellig met
vrienden willen zijn, voor jongeren die hun hobby (zoals sport,
muziek, cultuur) willen beoefenen en natuurlijk ook voor jongeren
die het (even) moeilijk hebben.

D66 ziet goed onderwijs en aansluiting bij de arbeidsmarkt uiteraard
als speerpunten voor de jeugd, maar hiernaast zullen wij
ons hardmaken voor:

• Binnen twee jaar een goed functionerend Capsloc, met
duidelijke streefcijfers voor bezoek en deelname aan activiteiten.
Als Capsloc geen succes wordt, wil D66 de functie
en exploitatie opnieuw bezien.
• Behoud kinderboerderij en natuureducatie
• Voldoende mogelijkheden om hobby’s te kunnen beoefenen.
• Een democratisch gekozen Jeugdraad.
• Openbare adviezen van de Jeugdraad die in het vervolg
ook aan de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld.
• Jongeren die zelf zorg dragen voor het beheer van jeugdhonken.
• Een kindercollege dat meetbaar bijdraagt aan meer begrip
voor het politiekdemocratisch proces bij de Capelse jeugd.
• Voortzetting van het project Raad in de Klas en het gemeenteraadsspel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018