Steun ons en help Nederland vooruit

Inzet handhavingsinstrumenten

D66 wil naast samenwerken met partners ook zelf een aantal
instrumenten inzetten om de veiligheid te verzekeren:
• Buurtpreventieteams kunnen goed werken bij problemen in
de wijk en als het initiatief vanuit de bewoners zelf komt. De
gemeente ondersteunt de buurtbewoners bij het opzetten
van een buurtpreventieteam en zorgt voor de afstemming
met de gemeentelijke handhavers en politie.
• Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan zowel de objectieve
veiligheid als het veiligheidsgevoel, doordat het een
preventieve werking heeft en tevens kan het helpen met
detectie en opsporing van overlast en misdrijven. Direct uitkijken
van de beelden heeft daarbij de grootste waarde. Bij
onvoldoende resultaat wordt overgegaan tot verwijdering
van de camera’s. Dan wegen de kosten niet meer op tegen
de baten voor D66. Mobiele camera’s hebben de voorkeur
om snel problemen aan te pakken.
• Buitengewoon Opsporingsambtenaren werken zeer gericht
op basis van goede informatie- en probleemanalyses. Goede
communicatie en afstemming met de politie zijn hierbij
essentieel. D66 vindt de BOA’s kortom waardevol, maar het
moet voor inwoners duidelijk blijven of zij met een politieagent
of een BOA van doen hebben. De uniformen moeten
dus duidelijk verschillen wat ons betreft.
• Kosten van vandalisme en graffiti verhalen op de dader(s)
of ouder(s).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018