Steun ons en help Nederland vooruit

Hoogbouw

Capellenaren waarderen niet alleen het groene karakter van
Capelle, maar ook het open karakter. D66 zal dus eventuele
bouwplannen altijd zorgvuldig afwegen en er te allen tijde voor
waken dat hoog gewaardeerd en spaarzaam groen bebouwd
wordt. D66 ziet in de periode tot 2018 geen ruimte voor extra
hoogbouw en in beperkte mate voor gestapelde bouw. Op lange
termijn alleen hoogbouw rond OV knooppunten. D66 is in algemene
zin enkel voorstander van bouwen wanneer dit voor de
gemeente positieve financiële en maatschappelijke consequenties
heeft. De kwaliteit van het gebied moet verbeteren door het
bouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018