Steun ons en help Nederland vooruit

Homobeleid

De gemeente ondersteunt actief de gelijkwaardige positie van
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders en de belangenbehartiging
van deze groepen in de maatschappij. Dit door
onder andere het stimuleren van voorlichting door het COC of
homoambassadeurs op middelbare scholen en zorginstellingen
en het betrekken van deze doelgroepen bij de uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bestaande activiteiten
worden voortgezet. Daar wordt budget aan toegekend. Homobeleid
wordt een expliciet onderdeel van de portefeuille van een
wethouder.
D66 wil in Capelle geen weigerambtenaren. Een werknemer
van de overheid mag geen onderscheid maken op basis van
seksuele geaardheid, sekse of geloofsovertuiging.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018