Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid, veiligheid op scholen en pesten

Naast de reguliere vakken verdienen ook onderwerpen als
gezondheid, leefstijl, tolerantie ten opzichte van andere religie
of geaardheid, veiligheid op scholen en pesten aandacht.
Pesten krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Dat is terecht.
Veel kinderen krijgen hierdoor een negatief zelfbeeld of worden
soms zelfs suïcidaal. Dat mogen wij niet toelaten. Gezamenlijk
wordt ingezet op een effectieve en structurele aanpak van deze
onderwerpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018