Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijk vastgoed

Verenigingen en vrijwilligers moeten eenvoudig onderdak
kunnen vinden voor het ontplooien van hun activiteiten. Waar
de gemeente (nieuw)bouwt wordt gekozen voor flexibel bouwen
om voor een langere termijn in te kunnen spelen op de wensen
van de gebruikers. Het ingezette traject om maatschappelijk
vastgoed te optimaliseren wordt voortgezet. Verder clusteren
van activiteiten in een beperkt aantal gebouwen zal het grootste
deel van de besparingen opleveren. Gemeentelijke gebouwen
waar aantoonbaar geen vraag naar is kunnen afgestoten of
gesloopt worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018