Steun ons en help Nederland vooruit

Geen Grijs voor Groen in Capelle

D66 wil de open en groene uitstraling van Capelle intact laten.
Daarom wil D66:
• Geen verdere bebouwing van het Schollebos en Hitland.
• Geen bebouwing van kleinere parken, groenstroken en
(speel)velden. Deze hebben vaak een grote waarde voor de
omgeving.
• Bij sloop van gebouwen actief onderzoeken of het mogelijk
is de locatie groen of blauw te maken.Voor D66 is herbouw
niet altijd de eerste en enige optie.
• Niet bouwen aan Hollands Diep, Capelseweg-Oost, Merelhoven,
Capelseweg/Jasmijnsingel, Bermweg Oost, Klaas
Klinkertweg. Ook de groenstrook in de Molukse wijk mag
niet bebouwd worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018