Steun ons en help Nederland vooruit

Fysieke veiligheid

Capelle ligt in een druk gebied waar wonen, industrie en mobiliteit
samengaan. Dat brengt risico’s met zich mee op het gebied
van de fysieke veiligheid. Ook water vormt een risico. Preventieve
maatregelen spelen een belangrijke rol om de risico’s te
beperken. Daarbij horen ook de zorgvuldige afwegingen over
welke risico’s Capelle accepteert. D66 wil de zelfredzaamheid
van de inwoners bij rampen verder bevorderen door voorlichting
en oefeningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018