Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en Burgers

Veranderingen naar een duurzame samenleving wordt mede
vorm gegeven door de inwoners van Capelle. Daarom wil D66
het volgende:
• Voor burgers en burgerinitiatieven neemt de gemeente een
actieve adviserende rol aan om onnodige barrières op het
gebied van investeren in verduurzaming van woningen op
te heffen.
• Gemeente steunt kansrijke kleinschalige duurzame initiatieven.
• Natuureducatie voor de kinderen blijft behouden.

Laatst gewijzigd op 16 maart 2014