Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam Versneld

D66 wil de transitie naar een duurzaam Capelle versnellen (o.a.
transitie naar openbare LED-verlichting) door jaarlijks één of
meerdere (buurt)gerichte transitieprojecten uit te voeren waarbij
bijvoorbeeld:

• LED-lantaarns worden geplaatst (nieuw lichtplan) met,
waar mogelijk, nachtdimming,
• Ontkoppelen van riool en hemelwater (waar dat nog niet
het geval is).
• Groene daken op woningcomplexen worden gestimuleerd.
• Natuurlijke diversiteit wordt bevorderd door een gerichte
keuze voor beplanting en onderhoud, bijvoorbeeld met
extra bij- en vlindervriendelijke beplanting.
• Afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen in Capelle
verbeteren, waarbij het streven is boven het landelijke
gemiddelde te komen.
• De buurtspecifieke kansen voor particuliere en collectieve
energieopwekking en -opslag worden geïnventariseerd met
energiepartners en bewoners.
• Bewoners worden geïnformeerd over verduurzaming en
worden betrokken bij het project.
• Detailhandel wordt geïnformeerd over verduurzaming van
het eigen aanbod en wordt betrokken bij het project.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018