Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam Bouwen

Bouwen of verbouwen is vaak het goede moment om duurzamer
te bouwen. D66 wil daarbij de volgende punten realiseren:
• Zolang leegstand bestaat is D66 voorstander van het
steen-voor-steen principe: alleen nieuwe kantoren bouwen
als een ander kantoor wordt gesloopt. Niet alleen binnen
Capelle, maar ook regionaal.
• Alleen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen als alle oude
zijn geherstructureerd en bezet zijn.
• Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven hoge eisen qua
isolatie, gebruik zonnepanelen, zonneboilers e.d. (opnemen
in bouwclausules).
• Duurzaamheid wordt ook een selectiecriterium bij bouwaanvragen,
aanbestedingen en investeringen.
• Duurzame economie creëren door innovatie te stimuleren
bij bouw (denk aan duurzame materialen, duurzame energie,
innovatieve oplossingen etc.).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018