Steun ons en help Nederland vooruit

(Digitale) Netwerken

D66 wil dat de gemeente actief inzet op het leggen van relaties
tussen partijen, zoals bijvoorbeeld tussen onderwijs en ondernemers,
en ondernemers en instellingen. Het gaat om virtuele
netwerken, maar ook om het daadwerkelijke contact tussen
mensen. Dat doet de gemeente zowel binnen maar zeker ook
buiten de gemeente. Het uitgangspunt is innovatie en oplossen
van knelpunten. Relaties tussen onderwijs en ondernemers
dragen bij aan het oplossen van knelpunten, zoals het voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaten, het beschikbaar zijn van
voldoende stageplaatsen en het voorbereiden op een goede beroepskeuze.
Regionale knelpunten en het benutten van mogelijkheden
worden opgelost door meer in te zetten op regionale
samenwerking tussen de gemeenten en het Ondernemersplein.
D66 wil dat de gemeente een actieve relatie onderhoudt met de
Capelse en regionale ondernemers en hun brancheorganisaties.
Ondernemersspreekuren zorgen voor een laagdrempelige
mogelijkheid om met de wethouder in contact te komen. D66
streeft naar een goed contact tussen ondernemers en
gemeenteraad.

Op het Werkplein IJsselgemeenten, waarin wordt samengewerkt
met Krimpen aan den IJssel, Zuidplas en de Stichting
Capelle Werkt, worden diensten aan werkzoekenden en werkgevers
bij elkaar gebracht. D66 wil dat de rol van het Werkplein
gecontinueerd en waar nodig professioneel gefaciliteerd wordt.

Ook internet wordt ingezet om deze verbindingen te organiseren,
waarbij de ambitie van 95% glasvezel in 2018 door D66
wordt omarmd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018