Steun ons en help Nederland vooruit

Digitaal meedoen

Digitaal meedoen is noodzakelijk geworden om te kunnen
meedoen in onze moderne samenleving. Digitaal contact met
de overheid, bestellen en betalen via internet: niemand ontkomt
aan digitaal meedoen. Glasvezelkabel is hierbij op den duur
essentieel.

Afspraken met instellingen en organisaties zorgen ervoor dat
wordt gesignaleerd welke Capellenaren deze aansluiting missen.
Zij worden gemotiveerd een cursus te volgen. Een vangnet
is nodig voor mensen die zich deze digitale vaardigheid niet
(meer) kunnen eigen maken.

Het digitaal vaardig zijn is voor werkzoekenden haast onmisbaar.
Zonder kennis van en aanwezigheid op internet, e-mail en
sociale netwerken zijn de kansen op de arbeidsmarkt heel veel
kleiner. Voor uitkeringsgerechtigden is digitaal vaardig worden
onderdeel van de begeleiding door de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018