Steun ons en help Nederland vooruit

De subjectieve veiligheid: verbeter de communicatie tussen overheid en burger

Ambitie voor D66 is om het percentage inwoners dat zich weleens
onveilig voelt terug te dringen naar 20% en het percentage
inwoners dat zich weleens onveilig voelt in eigen buurt naar
15%. D66 wil dat bereiken door:
• Transparant en open te zijn over wat de burger van de
overheid kan verwachten.
• Een communicatieplan met afspraken tussen alle betrokken
partijen over de wijze van communiceren over veiligheid.
• Objectieve communicatie over veiligheid door de gemeente
• Makkelijk aanspreekbare handhavers en ambtenaren, ook
via de sociale media.
• Klachten over de buitenruimte snel op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018