Steun ons en help Nederland vooruit

De Blinkert

De Blinkert raakt op leeftijd en vragen over renovatie, modernisering
of nieuwbouw komen in de periode 2014-2018 aan
de orde. D66 wil daarom dat de komende raadsperiode snel
gestart wordt met een haalbaarheidsstudie naar renovatie en
modernisering of eventueel nieuwbouw van het zwembad. Daarbij
moet onder andere met de toekomstige behoefte, het regionale
aanbod aan zwembaden en de mogelijkheid van verdere
integratie met het naastliggende sportcomplex (met zwembad)
rekening worden gehouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018