Steun ons en help Nederland vooruit

De bedrijventerreinen

Een aantal gebieden in Capelle verdienen speciale aandacht.
De Mient zal op korte termijn geherstructureerd moeten gaan
worden. Hierbij wordt ook het (gedeeltelijk) vervangen van bedrijven
door grondgebonden woningen door D66 als een reële
optie gezien. Een vergelijkbare situatie doet zich voor aan de
Wormerhoek, waar een positieve impuls gegeven kan worden
door herstructurering. Ook andere bedrijventerreinen wil D66
aantrekkelijk houden. In samenwerking met de bedrijven en
particulieren wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstraling
te verbeteren. Leegstand wordt onder andere tegengegaan
door tijdelijke verhuur aan zzp’ers en kunstenaars te vereenvoudigen,
maar ook door leegstaande kantoren te verbouwen
tot starters- en studentenwoningen. Dat gaat gemakkelijker als
het bestemmingsplan dat toelaat, en dat moet de gemeente wat
ons betreft regelen.

Zolang leegstand bestaat is D66 voorstander van het steenvoor-
steen principe: alleen nieuwe kantoren bouwen als een
ander kantoor wordt gesloopt. Niet alleen binnen Capelle, maar
ook regionaal. Alleen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen als
alle oude zijn geherstructureerd en bezet zijn.

De mate van leegstand op het Rivium is zorgwekkend. In
overleg met de eigenaren moet opnieuw bezien worden of
aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de naastgelegen
bedrijvenstrook van Fascinatio kan gekeken worden of wellicht
een andere bestemming mogelijk is. Bij voorkeur worden hier
geen nieuwe panden neergezet terwijl nog grote leegstand op
het Rivium bestaat.
De revitalisering Hoofdweg moet leiden tot een gebied met een
prettige uitstraling.
Het bedrijventerrein Capelle-West voorziet in een behoefte,
maar verdient een opknapbeurt, mogelijk in een Bedrijven
InvesteringsZone constructie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018