Steun ons en help Nederland vooruit

Lees hier wat D66 op bestuurlijk gebied wil realiseren.

• Dat burgers kunnen begrijpen wat de gemeente hen vertelt
en van hen wil. Daarom moet de informatieverstrekking
correct, tijdig, terzake en begrijpelijk zijn, ook als de communicatie
digitaal gaat. Voorschriften, verordeningen en
regelingen moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn.
• De toenemende digitale communicatie tussen gemeente
en burgers vereist waarborgen voor de beveiliging van
gegevens en een helder protocol over de privacy. Vooral
met het oog op de drie decentralisaties van taken naar de
gemeente.
• Een klein slagvaardig college met maximaal 4 wethouders
die ieder minimaal vier dagen in de week werken. Een
assessment van de wethouders voordat ze benoemd worden
kan de kwaliteit van bestuur verbeteren, evenals een
hoorzitting door de gemeenteraad om de wethouders voor
benoeming vragen te stellen.
• Een kleine, slagvaardige gemeentelijke organisatie die
bij voorkeur taken die goed en goedkoop door de markt
kunnen worden uitgevoerd ook daadwerkelijk laat uitvoeren
door marktpartijen. De gemeente moet wel voldoende
kennis van zaken blijven houden, afhankelijkheid van een
marktpartij moet worden vermeden en het uitbesteden mag
• niet leiden tot verstoringen in de markt. Aanbestedingen
moeten transparant en controleerbaar zijn.
• Vergaderingen van en informatie aan de raad is in principe
openbaar. Dat werkt disciplinerend en hoort bij een volwassen,
transparante politieke cultuur.
• Een gemeenteraad met voldoende zeggenschap over
belangrijke onderwerpen. Daartoe wordt onder meer de lijst
met aan het college gemandateerde onderwerpen tegen
het licht gehouden.
• Discussiestukken vanuit het college moeten verschillende
alternatieven bevatten.
• Aanpassen van de huidige spreektijdenregeling om tot
betere besluitvorming in de raad te komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018