Steun ons en help Nederland vooruit

Administratieve lasten

D66 wil de administratieve lasten verlagen, door vereenvoudiging
van het verwerken van alle heffingen en belastingen.
Ook wordt, waar mogelijk, aan nieuwe regelgeving altijd een
einddatum gekoppeld, zodat bewust een besluit moet worden
genomen om deze regelgeving te verlengen.

Gericht vooroverleg, bijvoorbeeld bij het afgeven van een omgevingsvergunning,
moet zorg dragen voor een efficiƫnt vergunningsverleningsproces.
Vergunningen worden als het om weinig belastende activiteiten
gaat zoveel als mogelijk vervangen door een meldingsplicht.
Waar een meldingsplicht niet kan wordt de vergunning voor een
langere periode verstrekt.

Het gebruik van digitale toepassingen wordt wat ons betreft
zoveel mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door een ondernemingsdossier
en het digitaal afgeven van vergunningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018