Steun ons en help Nederland vooruit

Aanpakken van problemen

D66 wil de volgende problemen met extra prioriteit aanpakken:
• Woninginbraak en -overvallen hebben vaak ernstige en
langdurige gevolgen voor de slachtoffers. Preventieve maatregelen
door de bewoners en het Keurmerk Veilig Wonen,
ook voor bestaande bouw, zijn belangrijke instrumenten.
• Alcohol en drugs worden aangepakt bij daadwerkelijke
problemen, zoals bij te jonge gebruikers, bij overlast in publieke
ruimtes, wijk- en jongerencentra, op en rond scholen
en bij overmatig gebruik.
• Overvallen bij winkels en bedrijven hebben een grote impact
op bedrijven en medewerkers. Hoewel bedrijven hierin
zelf een grote verantwoordelijkheid hebben wil D66 het
Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleren bij alle bedrijventerreinen
en winkelcentra door korting te bieden op de OZB
bij het hebben van dit keurmerk.
• Woonoverlast door de huidige aanpak gericht op hulpverlening,
dossieropbouw en zo nodig uitzetting voort te zetten.
De afspraken met Havensteder over toewijzing van woningen
worden voortgezet en uitgebreid om bij probleemgezinnen
zo vroeg mogelijk hulp te bieden.
• Jeugdoverlast door preventief jongerenwerk en buurt- en
jeugdbemiddeling in te zetten. Ook een buurtpreventieteam
helpt bij het verminderen van overlast. Bij voortdurende
overlast zullen handhaving en politie optreden om een einde
aan de overlast te maken. Ouders zullen worden aangesproken
op de door hun kinderen veroorzaakte overlast.
• Internetcriminaliteit neemt in omvang toe. Burgers, bedrijven
en organisaties zijn zelf als eerste verantwoordelijk
voor de veiligheid op internet. Voor D66 is voorlichting een
belangrijke taak voor de gemeente. Bijvoorbeeld via de
gemeentepagina’s en de cursussen “digitaal meedoen”.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018