Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standpunten Kieskompas

Lokaal referendum

D66 is voorstander van de huidige referendum verordening. Daarbinnen kunnen zo wel door de politieke partijen als de inwoners van Capelle actie worden ondernomen om een referendum te houden. D66 wil geen vooraf opgelegde verplichting tot het houden van een referendum.

Hondenbelasting

De kosten die de gemeente maakt voor hondenbezitters, zoals uitlaatgebieden, handhaving, schoonmaken en bijtincidenten, mogen aan de eigenaren worden doorbelast.

Coffeeshop

Gereguleerde wietteelt voorkomt illegale thuiskwekerijen. Een coffeeshop onder strikte voorwaarden, geen overlast, geen criminaliteit, niet in de buurt van scholen of andere jeugdvoorzieningen kan illegale straathandel met schadelijke producten tegen gaan.

Sluiting horeca

Capelle kent nu ook geen verplichte sluitingstijd voor horeca en dat geeft geen problemen. Als er geen aanleiding voor is, wil D66 ook geen extra regels invoeren.

Opvang statushouders

Uitgangspunt hoort te zijn dat iedere gemeente zijn deel van de opvang hoort te realiseren. Tegelijk mogen de statushouders niet de dupe worden als gemeenten dat niet doen

Schuldhulpverlening

De beste instrumenten om armoede te bestrijden zijn onderwijs en werk. Daar wil D66 komende periode op inzetten. Kinderen horen niet de dupe te worden van armoede. Dat maakt soms specifieke maatregelen nodig zoals de jeugdfondsen voor sport en cultuur.

Inzet BOA’s

Grote inzet op kleine vergrijpen leidt tot onvrede bij de bevolking. Zaak is juist dat de ergernis en overlastgevende zaken worden aangepakt. Dat vraagt vooral om prioriteiten stellen over wat wordt aangepakt.

Geluidsoverlast metro

Als de normen voor geluidsoverlast door de metro worden overschreden moeten maatregelen worden genomen. Voor geluidsoverlast en de bestrijding ervan bestaan nationale wetten en regels.

Meer koopwoningen

Belangrijkste is dat ingespeeld wordt op de woonwensen van Capelle. Een goede mix van woningen is dan belangrijk. Koopwoningen genieten veelal de voorkeur.

Budget voor zorg

Uitgangspunt voor D66 is dat we als gemeente de zorg verlenen die nodig is en dat we proberen uit te komen met het budget dat ter beschikking wordt gesteld. Als de zorg goed is en er blijft geld over dan kan dat eventueel voor andere doelen worden gebruikt. Zoals we omgekeerd ook eventueel meer geld beschikbaar maken dan het budget als dat nodig is.

Buurtonderhoudsploegen

Vaste onderhoudsploegen in de wijk voelen zich ook verbonden met “hun” wijk. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede. De vaste onderhoudsploegen zijn ook in staat goed te reageren op meldingen uit de wijk zelf. Dat bevordert de snelheid van handelen. Onderzocht moet worden of de voordelen tegen de nadelen van extra kosten opwegen.

Gepubliceerd op 28-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018