Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ontwikkelingen centraal Capelle

De afgelopen periode is er een start gemaakt met de gebiedsvisie voor centraal Capelle. Grofweg betreft dit het gebied tussen de Hoven II, sporthal de Lijster en De Mient aan de IJssel. De visie voor dit gebied wordt integraal behandeld, waarbij de verschillende buurten allemaal hun eigen aandacht krijgen. D66 volgt deze ontwikkelingen kritisch, maar is ook positief. Er liggen veel kansen voor dit gebied. Zo kan er een eindelijk een begin gemaakt worden met het ontwikkelen van de Hoven II. De Mient is volgens D66 al jaren toe aan een opknapbeurt, maar is ook een gebied met veel mogelijkheden. Gekeken wordt hier naar een goede combinatie van wonen en werken. Maar het meest in het oog springend is natuurlijk het stadscentrum.

In samenspraak met de eigenaar van de Koperwiek en de RET zijn ook hiervoor de eerste schetsen gemaakt. Vooralsnog heeft D66 een eerste voorkeur uitgesproken voor een stadcentrum waar ook een prominente rol is weggelegd voor groen. Verheugd zijn wij dat bij het creëren van een nieuw plein geen rekening meer gehouden hoeft te worden met het bankgebouw: dit gebouw zal eindelijk verdwijnen, net als het naastgelegen tapas restaurant. Hierna zal ook het plein zelf een andere inrichting krijgen. Er zijn schetsen waarbij de Koperwiek uit zal breiden tot onder de metrobaan door. Er zal dan een plein ontstaan dat kleiner is dan in de huidige situatie, maar nog steeds ruimte biedt voor de markt en evenementen. Hierdoor en door meer winkels en horecagevels aan het plein wordt een intiemere sfeer gecreëerd. Ook wordt er van gedachten gewisseld over het verkeersluw maken van de Rivierweg en het beter betrekken van het groen en de vijver achter het gemeentehuis bij het centrum.

Veel moet komende maanden nog nader uitgewerkt worden. Tot op heden is door direct betrokkenen een wandeling geweest door het gebied en er is een thema-avond gehouden. Alle partijen hebben hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt, zodat deze meegenomen kunnen worden bij de vervolgstappen. Op dit moment is er echter nog alle ruimte voor goede ideeën of opmerkingen. Heeft u ideeën voor centraal Capelle, neemt u dus gerust contact op via info@d66capelleaandenijssel.nl

Paul Geleijnse

Gepubliceerd op 17-02-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018