Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuws over de zorgtaken naar de gemeente

Zoals bekend zijn per 1 januari de WMO, jeugdzorg en Participatiewet naar de gemeente toe gekomen. Nu, drie maanden na de decentralisatie, blijkt dat in Capelle een relatief zachte landing heeft plaatsgevonden. De wethouders hebben spreekuren gehouden. Capellenaren hadden vooral over de WMO vragen, en dan met name over de huishoudelijke ondersteuning. In goed overleg met de zorgorganisaties is voor iedereen een passende oplossing gezocht. Ik ga door met spreekuren “nieuwe stijl”, waarbij ik op bezoek ga bij de verzorgingstehuizen, dagbestedingslocaties en andere locaties om in gesprek te gaan met “mijn” doelgroep.

Tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst eind maart voor professionals uit de zorg en welzijn kon worden kennis gemaakt met de wijkverpleegkundigen segment 1 van verschillende zorgorganisaties. Zij sluiten aan bij de sociaal wijkteams van Buurtkracht en zijn, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en zorgaanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn. In Capelle hebben we 4 sociaal wijkteams, zij voeren collectieve (wijk)taken uit die niet toewijsbaar zijn aan een individuele verzekerde zoals het signaleren, aangaan en onderhouden van contacten uit het (sociale) wijknetwerk. De sociaal wijkteams zijn rechtstreeks toegankelijk voor zelfzorgadvies, mantelzorgadvies, doorverwijzing naar zorgaanbieders in de Wmo of Zvw in goede afstemming met het (sociale) wijknetwerk. In de sociaal wijkteams zijn diverse disciplines vertegenwoordigd die gezamenlijk over de kennis en expertise beschikken om dit vorm te geven. De S1 wijkverpleegkundigen richten zich expliciet op het verbinden van het medische domein met het sociale domein. (Bron Buurtkracht).

Josien van Cappelle

Gepubliceerd op 06-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018