Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Najaarsnota 2020: Inzakken of doorzetten

Geconfronteerd worden met een virus, dat we niet in de hand hebben, leidt tot grote maatschappelijke verstoringen. Als gemeenteraad kan je weinig doen voor de mensen, die in een ziekenhuis terechtkomen. Echter inzakken en afwachten gaat ons allemaal niet helpen. Als gemeenteraad kunnen en moeten we mensen en organisaties ondersteunen, die tegen hun wil getroffen worden. Door het college zijn daarvoor voorstellen gedaan en de gemeente is al sinds de eerste Corona crisis over een breed front in actie gekomen. Daarvoor zijn complimenten op zijn plaats!

In actie komen betekent inzet van mensen en middelen, geld dus… Met de Najaarsnota hebben we nu voor het eerst de gevolgen voor de gemeentelijke financiën gepresenteerd gekregen. Twee voorbeelden: hoewel het Rijk een groot deel van de extra Corona uitgaven vergoed, blijven we voorlopig zitten met een tekort van ongeveer € 900.000. De opruimwoede na de eerste Coronacrisis veroorzaakte een flinke berg afval. Dat kost flink meer geld. Zo’n € 800.000, dit bedrag wordt niet doorbelast maar uit de (niet-Eneco) reserve betaalt.
Het college wilde de tekorten betalen uit de Eneco reserve en daar is in de commissievergaderingen een stokje voor gestoken. We gaan eerst praten over de kaders waar binnen deze (unieke!) reserve bestemd mag worden. M.a.w. eerst nadenken en dan doen en doorzetten!

Er zijn ook een paar nieuwe onderwerpen te melden. Zo gaat binnenkort (slag om de arm) het opstellen van het Programma Buitenruimte van start. De Capellenaren worden hier ruimschoots bij betrokken, let dus op de berichten over het programma Buitenruimte.
Binnen het sociale domein valt te verwachten dat het aantal mensen in de bijstand toeneemt. De vraag is of er voldoende rekening wordt gehouden met de toename. Vooralsnog heeft het college het voordeel van de twijfel.

Als fractie zijn we het grotendeels eens met veel maatregelen, die in verband met Corona zijn getroffen. Na beantwoording van onze vragen in de commissies zijn we akkoord gegaan met de begroting, waarbij Pieter namens de fractie een paar kritische opmerkingen heeft gemaakt over de tekorten op de begroting voor de komende jaren. Dit baart zorgen, als we niet ombuigen

 

 Ander nieuws naast de Najaarsnota uit de Raadsvergadering van december 2020.

Referendum

Onlangs gaf de referendumcommissie een positief advies over het referendum over het Nieuwe Rivium aangevraagd door inwoners maar de raad besloot toch om de inwoners, ook na bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie, geen mogelijkheid te bieden om een definitief referendumverzoek in te dienen. Als fractie hebben wij dit nog een keer in de gemeenteraad laten behandelen, omdat we het er niet mee eens zijn en omdat dit juist een onderwerp is wat in de openheid besproken dient te worden volgens ons. Het gaat hier namelijk om een gereedschap tot inspraak van de Capellenaar.  De meerderheid van de gemeenteraad liet de inhoudelijke verdediging van het besluit om geen referendum verzoek toe te staan over aan de SGP. De overige raadsfracties gingen mee in het betoog van de SGP of noemden juridisch irrelevante gronden om het referendumverzoek af te wijzen. De vraag is wanneer je dan wel een referendum kan houden, er is altijd wel een tegenargument te verzinnen. Teleurstellend. PvdA, GL en SP(deels) hebben ons gesteund. Grote kans dat de initiatiefnemers in beroep gaan bij de rechtbank.

Laadpalenbeleid

Goed om te weten voor de mensen, die zich een elektrische auto kunnen veroorloven: er is nu beleid. De richtlijnen vanuit het Rijk worden gevolgd. Woon je niet binnen 200 meter van een oplaadpaal, dan kan je er één aanvragen, mits je geen eigen parkeerplek hebt.  De ondergrondse infra wordt door Stedin aangepast indien nodig. Wel is het zo, dat als er straks te veel auto’s opladen en er is een stroomtekort (kans na 2025), dat dan bij iedereen in de buurt het licht kan uitgaan. Een stroomtekort ligt niet aan Stedin.

Preventief Fouilleren

Leefbaar Capelle vroeg een actualiteitenraad aan over de mogelijkheid tot preventief fouilleren. De reden daarvan waren recente incidenten met jongeren en ‘berichten die het leefbaar raadslid hadden bereikt dat jongeren steeds meer wapens droegen’. Nadat wij de vraag stelen waar dit op gebaseerd was, kwam er geen duidelijke bron naar voren. Leefbaar wilde graag inzetten op jongeren met het preventief fouilleren maar vergat daarbij dat preventief fouilleren aselectief dient plaats te vinden en dat zelfs onze minister president dan gefouilleerd dient te worden als hij langskomt in het mooie Capelle. Kortom, wat ons betreft een op onderbuik gevoel gebaseerd initiatief dat leuk is voor in de krant en schijnveiligheid creëert. Daar komt dan nog bij dat alle argumenten die nu werden gegeven tegen dit initiatief al een keer eerder genoemd zijn. De gemeente kan zich beter bezighouden met onderliggende problematiek in het geval dat een steekincident met jongeren zich voordoet.

Gepubliceerd op 20-12-2020 - Laatst gewijzigd op 20-12-2020