Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een nieuw veiligheidsbeleid

Mede dankzij D66 gaat de gemeente zich de komende 4 jaar o.a. extra inzetten voor niet alleen een afname van criminaliteit en overlast, maar ook voor een veilig gevoel. In de dagelijkse praktijk zijn nog altijd teveel mensen bang voor criminaliteit. Meestal onnodig, want de kans om in onze gemeente slachtoffer te worden van een misdrijf is gering. Daarnaast zijn mensen vaak beter in staat zichzelf te beschermen dan zij zelf denken. Op ons verzoek is de zogenaamde veiligheidsbeleving in het coalitieakkoord opgenomen en afgelopen raadsvergadering is het nieuwe integrale veiligheidsbeleid, waarin een betere veiligheidbeleving één van de drie hoofddoelstellingen is, unaniem aangenomen.

Voor de plaatsen in Capelle waar het wel wat minder veilig is, de zogenaamde ‘hotspots’, is de komende vier jaar extra aandacht. Ook D66 Capelle geeft deze buurten een hoge prioriteit, we houden dit onderwerp dan ook scherp in de gaten.

Conferentie

Tijdens het schrijven van dit beleid heeft de gemeente D66 Capelle, net als andere partijen, op een aantal momenten betrokken bij dit proces. Zo hebben wij in de beginfase onze prioriteiten op veiligheidsgebied aangegeven en heb ik (Jos Benard) in november samen met de fractieleider (Pieter Holkamp) deelgenomen aan een conferentie om verdere input te geven.

Verstandelijk beperkt

Tijdens deze conferentie werd gesproken over zogenaamd licht verstandelijk beperkten (lvb’ers), in sommige gemeenten blijkt dat 30% (of meer) van de arrestanten van de politie bij deze groep horen. De gemeente wil daarom extra aandacht aan deze groep besteden. Daar zijn wij het helemaal mee eens, maar we hebben wel gepleit voor een brede en sociale aanpak. Zodat we niet alleen onze straten een stukje veiliger maken, maar deze groep ook een betere kwaliteit van leven kunnen bieden. De wethouder was het daar mee eens.

Radicalisering

Het nieuwe veiligheidsbeleid geeft echter alleen op hoofdlijnen aan wat er gaat gebeuren. De manier waarop de gemeente haar ambities wil realiseren zal de komende maanden bekend worden. Dit houden wij scherp in de gaten.

Daarnaast speelt wereldwijd het onderwerp van terrorisme en radicalisering een steeds grotere rol, het begin van dit jaar werd dat op tragische wijze duidelijk. Dat heeft ook invloed op Capelle aan den IJssel. Hoewel wij geen grote islamitische gemeenschap in onze gemeente hebben is het momenteel erg belangrijk om wel alert te zijn op dit soort problemen. Afgelopen periode heeft Capelle ook te maken gehad met een Syrië-ganger en een Irak-ganger. De laatste bleek vals alarm te zijn maar de eerste niet, beide personen wonen inmiddels ergens anders.

De gemeente geeft aan dat het beleid op dit gebied de komende tijd verder uitgewerkt zal worden, in samenspraak met o.a. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), politie en lokale veiligheidspartners. Wij hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat dit snel gebeurt en houden dit in de gaten.

Jos Benard

Gepubliceerd op 17-02-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018